Ben giderim adým kalýr
Dostlar beni hatýrlasýn
Düðün olur bayram gelir
Dostlar beni hatýrlasýn

Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolanýr yýllar geçer
Dostlar beni hatýrlasýn

Can bedenden ayrýlacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatýrlasýn

Ne gelsemdi ne giderdim
Günden güne arttý derdim
Garip kalýr yerim yurdum
Dostlar beni hatýrlasýn

Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüþ kim gülecek
Murad yalan ölüm gerçek
Dostlar beni hatýrlasýn

Gün ikindi akþam olur
Gör ki baþa neler gelir
Veysel gider adý kalýr
Dostlar beni hatýrlasýn