Ekini biçer oldum
Desteyi seçer oldum
Yar derdine düþeli
Daðlara göçer oldum

Ekin ektim ot bitti
Dalýnda bülbül öttü
Bülbül ötmez olaydý
Yarim elimden gitti

Eðilin almayalar
Önünü boyamalar
Eðilin ekin biçek
Biz’rgattan sayarlar