Erzincan’a girdim ne güzel baðlar.2
Erzurum’a vardým,-dumanlý daðlar-.2
Elleri koynunda,bir gelin aðlar.
Uy anam anam,nasýl dayanam.2

Yüce dað baþýnda,çadýr açarým.2
Yari bulamazsam,-zehir içerim-.2
Seni vermezlerse,alýr kaçarým.
Uy anam anam nasýl dayanam.2