Eðer benim ile gitmek dilersen
Aðlen güzel yaz gelsinde gidelim
Bizim eller kýrcýllýdýr geçilmez
Yollar çamur kurusun da gidelim

Geçe idim Karaman’ýn elini
Köprüsü yok geçemezsin selini
Gerdan yaylasýný perçem telini
Lale sümbül bürüsün de gidelim

Sökülsün daðlarýn buzu sökülsün
Oðul versin çöl ovaya dökülsün
Erzurum Daðý’nýn kýþý çekilsin
Mor koyunlar melesin de gidelim

Karac’oðlan der ki buna ne fayda
Iraðbet kalmamýþ yoksulda bayda
Bu ay da olmazsa gelecek ayda
On bir ayýn birisinde gidelim