Gelen yok giden yok uzadý ara
Ilgaz Daðý yol vermiyor geçilmez
Havalansam yoldaþ olsam kuþlara
Kollarým yok kanadým yok uçulmaz

Bahar gelsin turnalara eþ olam
Yaðmur olam gözden akan yaþ olam
Ala gözlü bir sunaya eþ olam
O zamanlar bana kýymet biçilmez

Bu sene de Gölköy bana yurt oldu
Ilgaz Daðý aramýzda perd’oldu
Senden ayrýldýðým bana dert oldu
Derdim senden baþkasýna açýlmaz

Dert bir yana çeker sevda bir yana
Yanmak için dolaþýyor pervana
Her baktýkça seni gördüm her yana
Veysel yardan yar Veysel’den seçilmez