Gine mi aðladýn kirpiklerin nemli (de nemli)
Yavrum niçin giyinmiþsin karalar
Çið düþmüþ gül gibi yüzünden belli (de belli)
Senin derdin bu sinemi yaralar (caným...)

Yavrum seni kimler aðlattý
Tecelli derdini derdime katký
Yalan dünya nicelerin aðlattý
Kim bilir ki son mekanýn nereler (caným...)

Cefanýn sefanýn farký yok bence (de bence)
Eðer düþünürsek inceden ince (de ince)
Her ikisi son haddine varýnca
Dümdüz olur imiþ yokuþ dereler (caným...)

Mihnet-i dünyaya tahammül gerek (de gerek)
Kahi aðlayarak kahi gülerek
Geçti günüm göz yaþlarým silerek
Veysel arar bu derdine çareler