Gönül bir güzeli sevmiº ayrılmaz
Dolanır peºinde çoban misali
Hiç kimse bu derdin dermanın bilmez
Azmıº yaraları periºan hali

Lokman çare bulmaz yoktur Eflatun
Yardan ayrılması ölümden çetin
Elde endaz ettim bu aºkın atın
Terkettim sılayı vatanı ili

Ferhat ªirin için kestiği taºlar
Benim senin için döktüğüm yaºlar
Seni yaksın beni yakan ateºler
Yaktı bu sinemi savruldu külü

Arılar bal için bekler petekler
Alır her çiçekten verir emekler
Mecnun Leylâ için pınarı bekler
Ben de bir yâr için olmuºum deli

Evvelden var idi bu sevda bende
İlikte damarda cesette canda
Ölünce hû çeksin kemiğim sinde
Dünyada durunca Veysel’in dili