Güzelliðin on par’etmez
Bu bendeki aþk olmasa
Eðlenecek yer bulamaz
Bu bendeki köþk olmasa

Tabirim sýðmaz kaleme
Derdin dermandýr yanýma
Ýsmin yazýlmaz aleme
Aþýklarda meþk olmasa

Kim okurdu kim yazardý
Bu düðümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir baþka, baþk’olmasa

Güzel yüzün görülmezdi
Bu aþk bende dirilmezdi
Güle kýymet verilmezdi
Aþýk ve maþuk olmasa

Senden aldýn bu feryadý
Bu imiþ dünyanýn tadý
Anýlmazdý Veysel adý
O sana aþýk olmasa