Daðda kizil ot biter
Içinde keklik öter
Eþkiyadanda beter
Uslan be halil ibrahim


Kivircik saçlarina
Ak düþmüþ uçlarina
Daðin yamaçlarina
Yaslan be halil ibrahim

Derede su durulur
Daldan köprüler kurulur
El yerine vurulur
Aslan be halil ibrahim

Nakarat

Müfreze daði sarar
Daðda kaçaklar arar
Geçit vermez kayalar
Hizlan be halil ibrahim

Nakarat