Ben melanet hýrkasýný kendim giydim kime ne
Arý namus þiþesini taþa çaldým kime ne

[Nakarat]
Aah Haydar Haydar taþa çaldým kime ne.

Kâh çýkarým gökyüzüne, seyrederim âlemi
Kâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni

[Nakarat]

Sofular haram demiþler, bu aþkýn þarabýna
Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne

[Nakarat]

Kâh giderim medreseye, ders okurum hak için
Kâh giderim meyhaneye, dem çekerim aþk için

[Nakarat]

Sofular secde eder, mescidin mihrabýna
Benim ol dost eþiðidir, secde gâhým kime ne

[Nakarat]

Nesimi’ye sorduklarda o yar ilen hoþmusun
Hoþ olayým olmayayým, o yar benim kime ne

[Nakarat]