Hem okudum,hem de yazdým,
Yalan dünya senden bezdim oy oy
Daðlar kayaðýný gezdim,
Yiten yavru bulunur mu hey

El yazýya,el yazýya,
Duman da çökmüþ çöl yazýya oy oy
Kurban olam,kurban olam,
Beþikte yatan kuzuya hey hey

El veriyor,el veriyor,
Orta direk bel veriyor oy oy
Döndüm baktým sað yanýma,
Yiðitte Mehmet can veriyor hey