Parça parça olsun paramý çalan
Kimi gerçek derdi kimisi yalan
Dünyada görmedim böyle bir pilan
Kapý kitli cüzdan cepte para yok

Bilsem gelmez idim ben bu Tarsus’a
Þu gamlý gönlümü koymazdým yasa
Haber saldým inzibata polise
Kapý kitli cüzdan cepte para yok

Olan oldu Veysel boþuna yanma
Sana kim dedi ki uyu uyanma
Sýlaya gitmeyi severim amma
Kapý kitli cüzdan cepte para yok