Dost dost diye nicesine sarýldým
Benim sadýk yarim kara topraktýr
Beyhude dolandým boþa yoruldum
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Nice güzellere baðlandým kaldým
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteðim topraktan aldým
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile dövmeyince kýt verdi
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Adem’den bu deme neslim getirdi
Bana türlü türlü meyva yetirdi
Hergün beni tepesinde götürdü
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Karnýn yardým kazma inen belinen
Yüzüm yýrttým týrnaðýnan elinen
Yine beni karþýladý gülünen
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Ýþkence yaptýkça bana gülerdi
Bunda yalan yoktur herkes de gördü
Bir çekirdek verdim dört boston verdi
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Havaya bakarsam hava alýrým
Topraða bakarsam dua alýrým
Topraktan ayrýlsam nerde kalýrým
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Dileðin varsa dile Allah’tan
Almak için uzak gitme topraktan
Cömertlik topraða verilmiþ Hakk’tan
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Hakikat ararsan açýk bir nokta
Allah kula yakýn kul da Allah’a
Hakk’ýn gizli hazinesi toprakta
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Bütün kusurlarým toprak gizliyor
Merhem çalýp yaralarým düzlüyor
Kolun açmýþ yollarým gözlüyor
Benim sadýk yarim kara topraktýr

Her kim ki bu sýrra olursa mashar
Býrakýr dünyaya ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i baðrýna basar
Benim sadýk yarim kara topraktýr