Ah Kurban olam kalem tutan ellere
Katip arzuhalim yaz yare böyle
Þekerler ezeyim þirin dillere
Katip arzuhalim yaz yare böyle

Güzelim ey
Fidaným ey
Bi danem ey

Irakýbýn dediceði oluyor
Gül benzim de saranben soluyor
Al kanlarým ýlgýt ýlgýt geliyor
Katip arzuhalim yaz yare böyle

Güzelim ey
Fidaným ey
Bi danem ey

Sivas ellerinde sazým çalýnýr
Çamlýbel’de bölük bölük bölünür
Ayrýlmýþým yarden baðrým
Katip arzuhalim yaz yare böyle

Güzelim ey
Fidaným ey
Bi danem ey

----

Kul Olayým Kalem Tutan Ellere

Kul Olayým Kalem Tutan Ellere,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Þekerler Ezeyim Þirin Dillere,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.

Sivas Ellerinde Sazým Çalýnýr,
Çamlý Beller Bölük Bölük Bölünür.
Yardan Ayrýlmýþam Baðrým Delinir,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.

Pir Sultan Abdal’ým Ey Hýzýr Paþa,
Gör Ki Neler Gelir Sað Olan Basa.
Beni Hasret Koydun Kavim Kardaþa,
Kâtip Arzuhalim Yaz Yare Böyle.
Güzelim Ey Güzelim Ey Güzelim Ey Ey.