Kýrat...
Üstüna binen alýr murat
Sað yanýnda çifte kanat
Gocadým ayvaz gocadým

Kýrat hastalanmýþ yemez yemini
Vurdu gýrdý bir hýmýnan gemini
Türkmenoðlu çeksin onun gamini

Caným ata gurban
Serim güzele güzele

Eniþe aþþaðý keklik sekiþim
Yokuþa yukarý tavþan büküþlüm
Tavus kuþu gibi uðru nakýþlým

Caným ata gurban
Serim güzele güzele

Kocadým belim büküldü
Kýrat, Kýrat...
...döküldü
...kalmadý söküldü
Kocadým ayvaz kocadým

Atým sen güzelsin nazardan sakýn
Saðýna soluna hamaylý takýn
Bozok elleri de Yozgat’a yakýn
Atým beni nazlý yare kavuþtur