Bahar gelir gudurursun
Kýzýlýrmak seni seni
Ne uyursun ne durursun
Kýzýlýrmak seni seni

Gelin yedin gýzý yedin
Nice Ela gözler yedin
Seksen doksan Yüz de yedin
Kýzýlýrmak seni seni

Genç de yersin goca yersin
Gündüz yersin gece yersin
Hakim benden sormaz dersin
Kýzýlýrmak seni seni

Yakýný var ýraðý var
Zemherirde bir çaðýn var
Bir de gýzgýn tuzaðýn var
Kýzýlýrmak seni seni

Atý sürdü Mehmet Özbey
Yüzü tuttu sandýk özbeg
Az galdý ki ola helak
Kýzýlýrmak seni seni

Parça parça etsem seni
Fabrikaya týksan seni
Deniz olsan yutsam seni
Kýzýlýrmak seni seni

Söyle Veysel sözü sana
Yýlda kýyar üç beþ cana
Selleri ev yandi hani
Kýzýlýrmak seni seni