Mecnunum Leylamý gördüm
Bir kerece baktý geçti
Ne sordum nede söyledi
Kaþlarýný yýktý geçti

Soramadým bir çift sözü
Aymýydý günmüydü yüzü
Sandým ki Zühre yýldýzý
Þavký beni yaktý geçti

Ateþinden duramadým
Ben bu sýrra eremedim
Seher vakti göremedim
Yýldýz gibi aktý geçti

Bilmem hangi burç yýldýzý
Bu dertler yareler bizi
Gamze okun bazý bazý
Yar sineme çaktý geçti

Ýzzet-i der ne hikmet iþ
Uyur iken gördüm bir düþ
Zülüflerin kemend etmiþ
Yar boynuma taktý geçti