Memlekete destan oldum
Karým beni beðenmedi
Eþten oldum dosttan oldum
Yarým beni beðenmedi

Ne söylesem deli dedi
Meyva vermez çalý dedi
Açma bana kolu dedi
Sarým beni beðenmedi

Ben gönlümün valisiyim
Altý çocuk velisiyim
Bir güzel delisiyim
Durum beni beðenmedi

Yine düþtüm dilden dile
Gözyaslarým sile sile
Attý beni gurbet ele
Yarim beni beðenmedi

Geçti güzelliðin çaðý
Gölköy’e kurdum otaðý
Güz geldi döktü yapraðý
Dalým beni beðenmedi

Veysel yönüm yare döndüm
Lodos deðmiþ kara döndüm
Yeþillenmiþ yare döndüm
Pirim beni beðenmedi