Ne aðlarsýn benim zülfü siyahým
Bu da gelir bu da geçer aðlama
Göklere eriþti feryadým ahým
Bu da gelir bu da geçer aðlama

Bir gülün çevresi dikendir hardýr
Bülbül har elinde ah ile zardýr
Ne de olsa kýþýn sonu bahardýr
Bu da gelir bu da geçer aðlama

Daimiyem her can ermez bu sýrra
Gerçek aþýk olan erer o nura
Yusuf sabýr ile vardý mýsýra
Bu da gelir bu da geçer aðlama