Ne haldayým ala gözün süzenler
N’olur suna boylum gör beni beni
Eþinden ayrýlýp yaslý gezenler
Her sabah her seher der beni beni

Konuþursan sohbet olam dil olam
Deðmen bana yana kül olam
Sen bir bahçývan ol ben bir gül olam
Uzat að ellerin der beni beni

Gözüm görmez oldu kanlý yaþlardan
Yatamýyom hayal meyal düþlerden
Sevdiðim üstünde uçan kuþlardan
Her seher vaktinde sor beni beni

Ýnsan kýsým kýsým yer damar damar
Kaþlarýn lamelif gözlerin kamer
Ýnce bel üstüne olaydým kamer
Yakýþýr güzelim sar beni beni

Hüseyin’im der üstadýmý bulayým
Deðmen bana yana yana öleyim
Sevdiðim kapýnda kölen olayým
Müþterim bulursan ver beni beni