Ordu’nun dereleri,
Aksa yukarý aksa.-2
Vermem seni ellere,
Ordu üstüme kalksa,
Sürmelim amman-2

Oy Mehmet’im Mehmet’im,
Sana küstüm demedim-2
Beni sana kesmiþler,
Vallahi ben demedim,
Sürmelim amman-2

Ordu’nun dereleri,
Kara yosun baðlýyor-2
Kalk gidelim sevdiðim,
Anam evde aðlýyor,
Sürmelim amman.-2