Çýktým Belen Kahvesine-baktým ovaya-2
Bay Mutafa çaðýrdý dam(a) oynamaya.
Ormancý da gelir gelmez-Yýkar masayý2
Söz anlamaz Ormancý çekmiþ kafayý.

Aman Ormancý,caným Ormancý.
Köyümüze býraktýn yoktan bir acý.2

Köyümüzün sularý-hoþtur içmeye-2
Köprüsü var içinde gelip geçmeye

Yazýk ettin ormancý köyün iki gencine.
Bað-2

Gereviz’in ortasýnda –deðirmen döner-2
Deðirmenin sularý yukardan iner.
Mustafa’ya atan kurþun –Tevfike deðer –2
Tevfik(ð)imin acýlarý yürekler deler.
Bað.-2