Sabahýnan sabahýnan
Kahve gelir tabaðýnan
Küçük bacýn kurban olsun
Kucaðýnda bebeðinen

Öle öle bacýn öle
Ölmeye de ne gün göre

Kamçýsýnýn ucu gümüþ
Bacýsýnýn adý memiþ
Kör olasý düþmenlarý
Þu Halil’i vurun demiþ

Öle öle bacýn öle
Ölmeye de ne gün göre

Evimizin önü yonca
Yonca bitmiþ dam boyunca
Küçük bacýn gelin olmaz
Halil kardeþ gelmeyince

Öle öle bacýn öle
Ölmeye de ne gün göre