Ben Giderim Sazým Sen Kal Dünyada
Gizli Sýrlarýmý Aþikar Etme
Lal Olsun Dillerin Söyleme Yada
Garip Bülbül Gibi Ah U Zar Etme

Gizli Dertlerimi Sana Anlattým
Çalýþtým Sesimi Sesine Kattým
Bebe Gibi Kollarýmda Yaylattým
Hayali Hatýr Et Beni Unutma

Bahçede Dut Ýken Bilmezdin Sazý
Bülbül Konar mýydý Dalýna Bazý
Hangi Kuþtan Aldýn Sen Bu Avazý
Söyle Doðrusunu Gel Ýnkar Etme

Benim Her Derdime Ortak Sen Oldun
Aðlarsam Aðladýn Gülersem Güldün
Sazým Bu Sesleri Turnadan M’aldýn
Pençe Vurup Sarý Teli Sýzlatma

Ay Geçer Yýl Geçer Uzarsa Ara
Giyin Kara Libas Yaslan Duvara
Yanýndan Göðsünden Açýlýr Yara
Yar Gelmezse Yaralarýn Elletme

Sen Petek Misali Veysel’de Arý
Ýnleþir Beraber Yapardýk Balý
Ben Bir Ýnsanoðlu Sen Bir Dut Dalý
Ben Babamý Sen Ustaný Unutma