Selam yaz dostlara mektup dolusu
Sað olsun var olsun Türk’ün ulusu
Tükenir mi bu dünyanýn delisi
Kimi lehte söyler kimi aleyhte

Ýnce fikirlerim keskin sözlerim
Sizler gibi ben de sizi özlerim
Adýmlarým doðru belli izlerim
Fikrim nazarlarda düþüncem bende

Gelip dünyaya kim kalmýþ nerde
Gelenler gidiyor kalmak yok burda
Dostunan aradan kalkýnca perde
Veysel der hedefim doðru bir nokta