Seherde aðlayan bülbül
Sen aðlama ben aðlayým
Ciðerim daðlayan bülbül
Sen aðlama ben aðlayým bülbül ey

Bülbülün tüyleri yeþil
Kýrmýzý güle dolaþýr
Aðlamak bana yakýþýr
Sen aðlama ben aðlayým bülbül ey

Bülbülün tüyleri sarý
Ben aðlarým zarý zarý
Sen de mi yitirdin yarý
Sen aðlama ben aðlayým bülbül ey

Aþýk der ki bahtým kara
Aþk elinden ciðer pare
Bülbül güle ben de yare
Sen aðlama ben aðlayým bülbül ey