Sen bir aþksýn ben bir mecnun
Sen olmasan ben olmazdým
Sen bir gülsün ben bir bülbül
Sen olmasan ben olmazdým

Kalbimde yaþarsýn her an
Varým yoðum sensin inan
Kalbimdeki aziz mihman
Sen olmasan ben olmazdým

Ansýzýn kalbime girdin
Türlü türlü dertler verdin
Beraberce çeker derdin
Sen olmasan ben olmazdým

Sensin benim cümle varým
Yoktur baþka kisb’ü karým
Hem yazýmsýn hem baharým
Sen olmasan ben olmazdým

Baðrýmdaki açan çiçek
Türlü koku türlü irenk
Bu bendeki olan gerçek
Sen olmasan ben olmazdým

Dokun Veysel tele dokun
Coþtu gönül etti akýn
Sensin bana benden yakýn
Sen olmasan ben olmazdým