Takdirden gelene tedbir kýlýnmaz
Ne kýlayým çare ben þimden geri
Yaram türlü türlü merhem bulunmaz
Ýstersen merhem çal þimden geri
(Tecellim böyleymiþ kime ne deyim)

Geçti gitti muhabbet çaðý
Irakip bahçeye kurmuþ otaðý
Yýkýlsýn çevresi bostaný baðý
Eðilsin baðýna bar þimden geri
(Seher yeli sevdiðimden bir haber)

Kul Abdal’ým yalan dünya vefasýz
Alemde bir yare düþtüm devasýz
Sen bana yar olman be hey vefasýz
Var kimin olursan ol þimden geri
(Seher yeli sevdiðimden bir haber)