Uzun ince bir yoldayým
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece...

Dünyaya geldiðim anda
Yürüdüm ayný zamanda
Ýki kapýlý bir anda
Gidiyorum gündüz gece

"Þaþar Veysel bak þu hale
Gah aðaca gah güle
Yetiþmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece"