Bir Pazar Sabahýydý,Ankara kar altýnda.
Zemheri ayazýydý,Yaz güneþi koynunda.
Ucuz can pazarýydý,-Kalemin düþtü kara-2
Zalimler pusudaydý,bedenin paramparça,
Ucuz can pazarýydý,Kalemin düþtü kana.

Uðurlar olsun,uðurlar olsun,
Hüzünlü bulutlar,
yoldaþýn olsun.
Bir keskin kalem,
bir kýrýk gözlük,
Yürekli yiðitlere,
hatýran olsun.

Çevirdin anahtarý,apansýz bir ölüme.
Þarapnel parçalarý,saplandý ciðerine.
Ucuz can pazarýydý,-kan doldu gözlerine-2
Ýsimsiz korkularý katmadýn yüreðine.
Bembeyaz doðrularý yaþadýn ölümüne.
Baðlantý