Yeni mektup aldým gül yüzlü yardan
Gözletme yollarý gel deyi yazmýþ
Sivr’alan köyünden bizim diyardan
Daðlar mor menevþe gül deyi yazmýþ

Beserek’te lale sümbül yürüdü
Gül dedeyi çayýr çimen bürüdü
Karataþ’ta kar kalmadý eridi
Akar gözüm yaþý sel deyi yazmýþ

Eðlenme gurbette yayla zamaný
Mevla’yý seversen aðlatma beni
Benek benek mektupcadýr niþaný
Gözyaþým mektupla pul deyi yazmýþ

Veysel bu gurbetlik kar etti cana
Karýþtýr göçünü ulu kervana
Gün geçirip fýrsat verme zamana
Sakýn uzanmasýn yol deyi yazmýþ