Yiðitler silkinip ata binende
Derelerde bozkurtlara ün olur
Yiðit olan döne döne dövüþür
Kötüler kavgadan kaçar dön olur

Yiðit cüdasýný almýþ atýyor
Ak elleri kýzýl kana batýyor
Bir kötü kavgadan dönmüþ kaçýyor
Kaçma kötü kaçma þimdi hun olur

Bir yiðit cüdasýn almýþ eline
Serini koymuþtur yiðit yoluna
Kalkan paralana zýrhlar deline
Kanlý gömlek koçyiðide don olur