Of of
Yüce dað baþýnda kar var buzunan
Yaktýn beni ade (eda) ile nazýnan vay
Yaremi doldurdun ince tuzunan
Ale gözlüm bu ellerde kal deyi

Of ofSabahtan kalktým da günden ireli
Ben kimi sevmiþem senden ireli vay
Ziyaret olmuþsun kurban istersin
Dahi malým yoktur candan ireli

Of of
Yüce dað baþýna yaðmaz mý dolu
Yarinden ayrýlan olmaz mý deli
Günde üç beþ defa gördüðüm yari
Þimdi aylar ile görmüyom gayri