Kambur felek sanki beni kayýrdý
Eþten dosttan nazlý yardan ayýrdý
Gizli sýrrým memlekete duyurdu
Sanki benim bir ettiðim var gibi

Kimine at vermiþ eþtirir gezer
Kimine aþk vermiþ coþturur gezer
Kimine mal vermez koþturur gezer
Sanki bunu zengin etmek zor gibi

Bir kýsmýna yayla vermiþ köy vermiþ
Bir kýsmýna büyük büyük pay vermiþ
Sevdiðine güzellikle boy vermiþ
Al yanaklar þule verir nur gibi

Birinin aklý yok deli divane
Bir kýsmý muhtaçtýr acý soðana
Bir kýsmýný zengin etmiþ yan yana
Þimdi kendi saklanýyor sýr gibi

Kimine saz vermiþ çalar eðlenir
Kimi zevk içinde güler eðlenir
Veysel gözyaþlarýn siler eðlenir
Yeter gayrý yumma gözün kör gibi