Zamanede bir hal gelmesin baþa
Ahdý bütün bir sadýk yar kalmamýþ
Kalleþ yar olana dost demem haþa
N’olacak muhannet meydan görmemiþ

Ben bir yar isterim derun-i dilden
Sarf ede varýný geldikçe elden
Beni sýtreyleye aduden elden
Her yüze gülen yar olmuþ olmamýþ

Gönül þu dünyadan sen umma vefa
Veliler hak için çekmiþtir cefa
Yalancý ahdine etmedi vefa
Nahýr ta ezelden bizden olmamýþ

Gönül mihnet etme sultana hana
Kaderin gayrýsý gelmez meydana
Dostun bir fiskesi dokunur cana
Adular taþýný vurmuþ vurmamýþ

Hüseyin beyhude ah etme naçar
Bir kapý örterse birini açar
Buna dünya derler hepsi geçer
Hangi günü gördün akþam olmamýþ