Þu daðlarda kar -olsaydým -2,
Bir asi rüzgar -olsaydým -2
Arar bulur muydun-beni -2,
Sahipsiz mezar -olsaydým -2

Su yangýnda har -olsaydým -2,
Aðlayýp bizar -olsaydým -2
Belki yaslanýrdýn -bana -2,
Mapusta duvar -olsaydým -2

Þu bozkýrda kar -olsaydým -2,
Yýkýk periþan -olsaydým -2
Yine sever miydin -beni -2,
Simsiyah duman -olsaydýn -2

Þu yarada kan -olsaydým -2,
Dökülüp ziyan -olsaydým -2
Þu dünyada yerim -yokmuþ -2,
Keþke bir yalan olsaydým2