Þu karþýki karlý daðlar
Baþý dumanlý dumanlý
Ýkilikte yar sevenin
Göynü gümanlý gümanlý

Ben seni severdim çoktan
Kaþlar yaydan kirpik oktan
Bir bezirgan gelir þahtan
Aslý Yemenli Yemenli

Ýþte geldi bahar yazlar
Ötüþüyor turna kazlar
Hatýra deðmen þahbazlar
Sizler amanlý amanlý

Gül dererler deste deste
Armaðan sunarlar dosta
Gülü baðbancýdan iste
Bahçe dumanlý dumanlý