Ōbāsutea
Auto in auto
Ace of ace
Sō iku zo supāku

Ace of ace

Iku zo rēsu torakku ni deppa na
Reddozōn bu~tsu kome sugu nuka ren zo?
Dai ichi rēsu podium te~tsu pe n nerau
Kesshi no kakugo nakya shigeki ga tarinē
Rēsu torakku ni deppa na
Reddozōn bu~tsu kome sugu nuka ren zo?
Chotto sotto no andāsutea-i ga omoshiro re

Degunākābu ma no dai hachi kōnā
Don’ t stop go
Ōbāsupīdo no shi kakaru g
Autorappu kara hibana o chirasu

Keiken-jō no misu kyōfu o keshi
Katsu seikakuna apex pointo misadame

Dokusō asshō ni te o nobasu ore ga
Ace of ace

Iku zo rēsu torakku ni deppa na
Reddozōn bu~tsu kome sugu nuka ren zo?
Dai ichi rēsu podium teppen nerau
Kesshi no kakugo nakya shigeki ga tarinē
Rēsu torakku ni deppa na
Reddozōn bu~tsu kome sugu nuka ren zo?
Chotto sotto no andāsutea-i ga omoshiro re
Sō omoshiro re

Degunākābu ma no dai hachi kōnā
Don’ t stop go
Ōbāsupīdo no shi kakaru g
Autorappu kara hibana o chirasu

Keiken-jō no misu kyōfu o keshi katsu seikaku ni shōri o tsukamu

Sō kono ore ga ace of ace

Iku zo rēsu torakku ni deppa na
Reddozōn bu~tsu kome sugu nuka ren zo?
Dai ichi rēsu podium te~tsu pe n nerau
Kesshi no kakugo nakya shigeki ga tarinē
Rēsu torakku ni deppa na
Reddozōn bu~tsu kome sugu nuka ren zo?
Chotto sotto no andāsutea-i ga omoshiro re
Sō omoshiro re

Yari kitte yabureta son’na hi datte
Makete nattoku dekiru riyū nante iranai

Ore ga ace of ace

Iku zo rēsu torakku ni deppa na
Reddozōn bu~tsu kome sugu nuka ren zo?
Dai ichi rēsu podium te~tsu pe n nerau
Kesshi no kakugo nakya shigeki ga tarinē
Rēsu torakku ni deppa na
Reddozōn bu~tsu kome sugu nuka ren zo?
Chotto sotto no andāsutea-i ga omoshiro re
Sō omoshiro re

Ace ace ace

Chotto sotto no andāsutea
Rakushō de owatte cha shigeki ga tarinē

Iku zo supāku