From here, it’s time to show my heart u-nite become one
Ima wa forget’em all trust your sound
You gotta be standing strong now a party’s still not over

Hato(hard) sunea(snare) bittoon ni no seru koto no ba
Bureiku (break) izonshiyou jyoutai wa makki da
Jitsusai technolife norimawasu maushiro hiki hanashite play
Kotoba takumi mawa su kuchi no sara mawasu bounce begin to bounce disco

It’s time to open your heart u-nite, become one
Merodii (melody) no kurosuwaado (crossword) hikiyoseru
You gotta be standing strong now a party’s still not over

Dareka ga itta sakini wa kyoumi wa nai ima ga aru no nara taishita koto jyanai
Kitto kimi wa kairaku wo te ni waire discox2

It’s time to open your heart u-nite become one
Merodii (melody) no kurosuwaado (crossword) hikiyoseru
You gotta be standing strong now a party’s still not over

Break it

Can you do it?

From here, it’s time to show my heart u-nite become one
Ima wa forget’em all trust your sound
You gotta be standing strong now a party’s still not over