Op iedere bridge-drive, daar was-ie present
De bridge-maniak: mijn oom Frans
Die oom van me was hier een doodgoeie vent
Maar je had aan ’m niks als je ’t bridgespel niet kent
Want hij praatte alleen over kaarten
" ’k Had gist’ren een spel, nou dat was iets fameus"
Zo zeurde voortdurend oom Maarten
"Acht schoppen, een singleton ruiten, ’t is heus
M’n partner had harten en liet mij de keus
Ik haalde groot slem uit die kaarten!"
Opeens werd hij ziek en de dokter keek strak
Het ging lang niet best met oom Maarten
Maar wat je ook met hem aan ’t ziekbed besprak
"O nee, ’k ga nog twintig jaar mee met gemak"
En dan praatte-ie weer over kaarten
En na een paar dagen las ik in de krant
De dood van die ouwe oom Maarten
Een rouwadvertentie met zo’n zwarte rand
Een hele lijst namen aan d’onderkant
En er boven stond: ’In plaats van kaarten’