Storhetens tid för staden i syd
Hjärtat av nordländska södern
Köpmännens stad och handelns mitt
Rikedom och blomstrande välstånd

Skatter från fjärran länder
Vittnar om långa resor
Hantverk från norr och söder
Uppåkras storhetstid

Storslagna fester runt långborden
Glada i sinnet av honungens dryck
Konungar och deras söner
Samlas vid Uppåkras gille

Asarnas makt vakar över byn
Stolthet och styrka hos den enögdes folk
Slätternas herrar i korpens tecken
Minnet av Uppåkra lever ännu

Skatter från fjärran länder
Vittnar om långa resor
Hantverk från norr och söder
Uppåkras storhetstid