Deszcz, jesienny deszcz
Smutne pieœni gra.
Mokn¹ na nim karabiny,
He³my kryje rdza. /bis

Nieœ po rosie w dal,
W zap³akany œwiat
Przemoczone pod plecakiem
Osiemnaœcie lat. /bis

Deszcz, jesienny deszcz
Bêbni w he³mu stal.
Idziesz, m³ody ¿o³nierzyku,
Gdzieœ w nieznan¹ dal. /bis

Mo¿e jednak Bóg
Da, ¿e wrócisz znów.
Bêdziesz tuli³ jasn¹ g³ówkê
Mi³ej swej do snu ...... /bis

Deszcz, jesienny deszcz
Smutne pieœni gra.
Mokn¹ na nim karabiny,
He³my kryje rdza. /bis

Nieœ po rosie w dal,
W zap³akany œwiat
Przemoczone pod plecakiem
Osiemnaœcie lat.