Królu mój, ty œpij, ty œpij, a ja,
Królu mój, nie bêdê dzisiaj spa³.
Kiedyœ tam bêdziesz mia³ doros³¹ duszê,
Kiedyœ tam, kiedyœ tam ...
Ale dziœ jesteœ ma³y jak okruszek,
Który Los rzuci³ nam.

Skarbie mój, ty œpij, ty œpij, a ja,
Skarbie mój, do snu ci bêdê gra³.
Kiedyœ tam bêdziesz spodnie mia³ na szelkach,
Kiedyœ tam, kiedyœ tam ...
Ale dziœ jesteœ ma³y jak muszelka,
Któr¹ Los rzuci³ nam.

[-murmurando-]

Kiedyœ tam bêdziesz mia³ doros³¹ duszê,
Kiedyœ tam, kiedyœ tam ...
Ale dziœ jesteœ ma³y jak okruszek,
Który Los rzuci³ nam.