Gdy jesteœ z³y, a¿ brak ci tchu,
To weŸ siê w garœæ i licz do stu;
Do góry nos, na przekór z³u!
Uœmiechnij siê i licz do stu!

Gdy ci czasem forsy brak,
Gdy k³opoty zegn¹ kark -
Licz do stu! Licz do stu!
Licz do stu! Licz do stu!
[Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ,
szeœæ, siedem, osiem, dziewiêæ,
Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ,
SzeϾ, siedem.]

Gdy jesteœ z³y, a¿ brak ci tchu,
To weŸ siê w garœæ i licz do stu;
Do góry nos, na przekór z³u!
Uœmiechnij siê i licz do stu!

Gdy ci czasem forsy brak,
Gdy k³opoty zegn¹ kark -
Licz do stu! Licz do stu!
Licz do stu! Licz do stu!
[Raz, dwa, trzy, cztery, piêæ,
szeœæ, siedem, osiem, dziewiêæ,
raz, dwa, trzy, cztery.]

Gdy jesteœ z³y, a¿ brak ci tchu,
To weŸ siê w garœæ i licz do stu;
Do góry nos, na przekór z³u!
Uœmiechnij siê.