In Vlaamsche velden, waar soldaten sterven,
Vuur vult de hemel en bloed drenkt de velden.
Zij aan zij vallen soldaten,
Intens geschreeuw vult ’t dode land.
Kanonnenvlees, zonder rechten,
In brutale strijd voor de hogere stand.

Ze vechten voor recht, ze vechten voor eer,
Ze vechten voor ’t victorisch Vlaanderen van weleer.
Verpletter de vijand, de vijand zal sterven,
Door vuur verteerd, in dode velden.
Lijken verscheurd, verrot en verslagen,
Door ratten geplaagd, in naamloze graven.
Ontelbare doden, verspreid over ’t land,
Deze oorlog loopt uit de hand!

Gifgas, drijft over het land,
Verbrandt de longen, verteert de huid.
In modder verzopen, van ’t leven ontdaan,
Voor Vlaanderen gesneuveld, in velden vergaan.
Geen offer is te veel tot wij ze verdrukken,
Tot wij ze verdrijven, tot wij ze verslaan.
Voor Vlaamsche glorie zullen wij strijden,
Onze vrijheid zal blijven bestaan!

Ze streden zij aan zij voor de eer,
Voor ’t Vlaamsche recht,
Het recht om te leven.
Ze stierven zij aan zij voor de leeuw,
Voor ’t Vlaamsche volk,
Hun dood gaf ons leven.

In Vlaamsche velden vinden zij hun dood!

Eervol, hebben wij gestreden,
Voor Vlaanderen en voor recht.
Intens, hebben wij geleden,
Maar wij geven niet op.
De vijand, zullen wij verdrijven,
In modder houden wij stand.

In loopgraven, daar huist de dood,
Ziektes zwermen, de angst is groot.
In dood land gedreven om de strijd aan te gaan
Het land te bevrijden, de bezetter te verslaan.
Door kraters aan ’t rennen, door geweervuur omgeven,
Omdat wij liever sterven, dan ons over te geven.
Met bloed in de ogen, vallen we neer,
We sterven voor ons volk, ons land en de eer.

Ze vechten voor recht, ze vechten voor eer,
Ze vechten voor ’t victorisch Vlaanderen van weleer.
Verpletter de vijand, de vijand zal sterven,
Door vuur verteerd, in dode velden.
Lijken verscheurd, verrot en verslagen,
Door ratten geplaagd, in naamloze graven.
Ontelbare doden, verspreid over ’t land,
Deze oorlog loopt uit de hand!

Gifgas, drijft over het land,
Verbrandt de longen, verteert de huid.
In modder verzopen, van ’t leven ontdaan,
Voor Vlaanderen gesneuveld, in velden vergaan.
Geen offer is te veel tot wij ze verdrukken,
Tot wij ze verdrijven, tot wij ze verslaan.
Voor Vlaamsche glorie zullen wij sterven,
Onze vrijheid zal nooit vergaan!