Il-holma ta’ kull band
Hi li ssir famuza
Dan ma jsirx facilment
Trid hafna fortuna

Biex naghmlu success
Ktibna kanzunetta
Li tibda bil-vers
Kif jixraq lil kull diska

Issa hemm il-bridge
U warajh jigi l-chorus
Imma ha ndoqquh darba biss

U did-diska kemm hi cool
Fuq ir-radio tindaqq zgur
Ghax ghandha l-chorus vera catchy u
F’mohhok jibqa’ jdur

Ghandha l-lyrics tajbin
Biex toqghod tkanta maghha
M’ghandhiex kliem hazin
Kullimkien tista’ ddoqqha

Issa jerga’ l-bridge
U warajh jigi l-chorus
Indoqquh darbtejn kif imiss

U did-diska kemm hi cool
Fuq ir-radio tindaqq zgur
Ghax ghandha l-chorus vera catchy u
F’mohhok jibqa’ jdur

Did-diska kemm hi cool
Tkun trid tismaghha kuljum
Ghax ghandha l-chorus vera catchy
Biex tintghogob zgur

Biex tindaqq spiss, ma tridx tkun twila wisq
Ghalhekk solo m’ghamilnilhiex
Il-hasra biss, li l-kliem m’humiex bl-ingliz
Kieku l-video taghha kien jurih fuq l-mtv

U did-diska kemm hi cool
Fuq ir-radio tindaqq zgur
Ghax fl-ahhar chorus neqilbu
Il-key kif ghandu jkun

Did-diska kemm hi cool
Fuq ir-radio tindaqq zgur
Ghax ghandha l-chorus vera catchy u
F’mohhok jibqa’ jdur

Did-diska kemm hi cool
Tkun trid tismaghha kuljum
Ghax ghandha l-chorus vera catchy
Biex tintghogob zgur