Kemm trid toqghod attent meta tmur Paceville
Zomm it-tazza sew f’idek
Ma jmurx xi kurnut jitfaghlek xi joint fid-drink
U int cuc ma tindunax!

Jistahbew fid-dlamijiet
Vampiri tal-barijiet

Go xi rock concert hemm go rokna mitluqin
Jittaqqbu bil-haxixa
F’xi party ikunu qed jissniffjaw l-ekstasi
U jitkaghbru ma’ l-art

Tarahom b’ghajnejhom homor nar
Hara mejta jsuqu d-dar

Ghazzenin, mahmugin
Skoss drugati u mdamdmin
Qatta zghazagh bla valuri
U mhawdin

Ghajjenin, Biss tajbin
Biex jintelqu u jahlu l-hin
"X’qed jghidulna x’wahda din?
Generazzjoni ta’ meqrudin!’

Trid tahrab minnhom dawk iz-zibel ta’ tfajliet
Ta’ nofs sidirhom barra
Ja mghaddsa jgeghluk taghmel hafna affarijiet
Illi mhux suppost

Jaghmlu s-sex qabel iz-zwieg
X’gharukaza ’a qatta hmieg!

Ghazzenin, mahmugin
Skoss drugati u mdamdmin
Qatta zghazagh bla valuri
U mhawdin

Ghajjenin, Biss tajbin
Biex jintelqu u jahlu l-hin
"X’qed jghidulna x’wahda din?
Generazzjoni ta’ meqrudin!’

Tarahom b’ghajnejhom homor nar
Hara mejta jsuqu d-dar

Ghazzenin, mahmugin
Skoss drugati u mdamdmin
Qatta zghazagh bla valuri
U mhawdin

Hawn ha nahtaf l-okkazjoni
U nghid ’il-kazz mhux opinjoni’
"X’qed jghidulna x’wahda din?
Generazzjoni ta’ meqrudin!’