Kemm ahna tan-nejk f’dan il-pajjiz
Kulhadd dejjaq, vergni u qaddis
Festi ta’ ipokrizija
L-ewwel jien u l-partit
L-aqwa li b’zaqqna mimlija
Imma jekk trid tibkilna naqra ngibuk
Fuq Tista’ Tkun Int!
Inkantaw

Malta - gbejniet u bigilla
Malta - fazola u bizzilla
Malta - fuq Xarabank
Malta - pastizz tal-pizelli
Malta - suf bit-tarzanelli
Malta - u qassatat
U Kinnie kiesah… oh oh …inkantaw

Dil-gzira z-zibga tal-Mediterran
Dhalna fl-Ewropa u kulhadd ferhan
Nghidu viva l-ministri
Il-qhab tas-socjeta’
Ftakar li gejt habbattlek
U sahansitra tajtek keychain
U issa anke qed nibnulek sptar
Nivvotaw

Malta - min blu u min ahmar
Malta - u daqsxejn zghira ahdar
Malta - jew nifflowtjaw?
Malta - kunsilli lokali
Malta - elezzjoni generali
Malta - niccelebraw
U l-Eurovision… oh oh …nivvotaw

Naqra xita u neghrqu f’dik l-injoranza
Nimlew il-hofor bic-citazzjonijiet
Trabi bil-mobile ta’ l-gholi tal-hajja
Ha nnaqqsu dak id-defisit…li writt

Malta - gwardjani lokali
Malta - immigranti illegali
Malta - u traffic lights
Malta - demokrazija
Malta - tghidx erezija
Malta - iddejquli l-bajd

Malta - gbejniet u bigilla
Malta - fazola u bizzilla
Malta - fuq Xarabank
Malta - pastizz tal-pizelli
Malta - suf bit-tarzanelli
Malta - u qassatat
U Kinnie kiesah… oh oh …inkantaw