Dm± w rogi zaklête.
Dudni ziemia , kurz staje.
Jako burze w szale
Id±, id± Wandale.
Szalej± topory.
Dzicy jako zwierzory.
Szpony bogów w szale.
Id± , id± Wandale.